Βαλασία Τελιορίδου

Ψυχοθεραπεύτρια

H Βαλασία Τελιορίδου    Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια, μυεί ενήλικες και εφήβους στην πολύτιμη εμπειρία της ομαδικής ψυχοθεραπείας, με αποτέλεσμα την βαθιά αλλαγή και την αυτογνωσία όσων αντιμετωπίζουν ζητήματα που προκαλούν προκλήσεις στη ζωή τους.

  Υποστηρίζει ατομικά θεραπευόμενους/ες με ζητήματα άγχους, κατάθλιψης, απώλειας, ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας.

  Ως ψυχοθεραπεύτρια έχει αναπτύξει ποιότητες για την εφαρµογή της Προσωποκεντρικής προσέγγισης, που συνάδουν µε τις κύριες συνθήκες που ο C. Rogers χαρακτήρισε ως επαρκείς και αναγκαίες, προτεινόμενες και ως κατάλληλες για όλες τις διαπροσωπικές συναλλαγές.

Αυτές οι ποιότητες είναι η ενσυναισθητική κατανόηση, η άνευ όρων αποδοχή και η γνησιότητα.

Η σύνθεση και η παροχή των παραπάνω συνθηκών, δημιουργούν το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτείται για την ουσιαστική συνάντηση θεραπεύτριας/η – θεραπευόμενης/ου όσο και για την ανάπτυξη μιας βαθιάς σχέσης μεταξύ τους.

  Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP) και έχει παρακολουθήσει από το 2014 σειρά προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα Ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπείας σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και σε πανεπιστημιακές κλινικές.

Είμαι ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης (ΠΕΕΠΒΠ), επαγγελματίας συνεργάτης της ολιστικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για γονείς «Project Parenting».

Προσφέρει τις υπηρεσίες της εθελοντικά στο Κοινωνικό ιατρείο των Εξαρχείων και στον Σύλλογο καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι.

Επιπλέον κατέχει δεξιότητες στη διαχείριση συμφωνιών με πελάτες και στην επίτευξη ετήσιων στόχων που αναπτύχθηκαν από θέσεις διοίκησης πωλήσεων κατά τις δεκαετίες (1992-2012).

Βαλασία Τελιορίδου

 Ελαιών 36,
145 64 Nέα Κηφισιά

Στείλτε ένα μήνυμα

Φόρμα Επικοινωνίας

Copyrights © 2020